Harrastamisen Suomen malli – Mahdollisuuksia meidän seuralle? -webinaari

  • ma 4.12.2023 klo 911
  • Teams

Joulukuun alussa 4.12.2023 järjestetään 

Harrastamisen Suomen malli – Mahdollisuus meidän seuralle? -Teams- webinaari.

Tänä lukuvuonna 252 hakijaa, 262 kunnan alueella, saa OKM:n avustusta Harrastamisen Suomen mallin (HSM) toteutukseen eli harrastustoiminnan järjestämiseen peruskoululaisille koulupäivän yhteydessä. HSM-toiminta on kirjattu nuorisolakiin eli kuntien on mahdollisuus hakea avustusta vuosittain. Vuonna 2023 avustusta jaettiin 17 M€.

Urheiluseurat ovat merkittävässä roolissa HSM-toiminnan järjestämisessä ympäri Suomen. Läheskään kaikki seurat eivät tästä mahdollisuudesta tiedä tai osaa hyödyntää sitä. HSM-yhteistyö kunnan kanssa voi avata seuralle monia mahdollisuuksia, kuten uusia harrastajia, rahaa, näkyvyyttä ja ohjaajien kehittymistä.

Webinaarissa kuullaan esimerkit kolmesta urheiluseurasta, jotka ohjaavat HSM-toimintaa kouluilla. Miksi seurat kouluilla ohjaavat ja miten se on mahdollistettu? Paneelikeskustelussa pohditaan kunnan ja seurojen toimivan yhteistyön reseptiä.

Liikunnan aluejärjestöjen järjestämä webinaari on suunnattu urheiluseuroille ja muille HSM-harrastuksia tuottaville tahoille sekä kunnissa HSM-toiminnan koordinoinnista vastaaville henkilöille.

 

WEBINAARIN OHELMA:

 Tervetuloa

Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu

Liikunnan aluejärjestöt kuntien ja seurojen HSM-toiminnan tukena

Juha Laukka, seurakehittäjä, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu

 

Seuraesimerkit:

Liikuntakerhotoimintaa Rovaniemellä 60km säteellä

Santa’s United, Mika Karusaari, toiminnanjohtaja

Sinnikästä kamppailua lasten ja nuorten puolesta

Imatran Kusanku, Suvi Savolainen, toiminnanjohtaja

Harrastemallin hyödyntäminen koko seuran kehittämiseksi

Union Plaani, Sami Karvonen, toiminnanjohtaja


Paneelikeskustelu. Miten toimiva yhteistyö rakennetaan kunnan ja seurojen kesken?

- Mika Karusaari, Santa’s United; Suvi Savolainen, Imatran Kusanku; Sami Karvonen, Union Plaani

- Heikki Puttonen, Lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori, Ylöjärven kaupunki

Miten eteenpäin?

 

Ilmoittautuminen 29.11.2023 mennessä. https://bit.ly/webiHSM

Webinaarista tulee tallenne, jonka saat sähköpostiisi webinaarin jälkeen.

Lisää tietoa: Harrastamisen Suomen malli - Mahdollisuus meidän seuralle? -webinaari 4.12.2023 | Liikunnan aluejärjestöt c/o PLU (liikunnanaluejarjestot.fi)

Mukana Harrastamisen Suomen mallin aluehankkeessa: Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry, Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Kainuun Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lapin Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Yhteistyökumppaneina: Harrastamisen Suomen malli, Suomen Paralympiakomitea ja MIELI ry.

 Olemme saaneet hankkeeseen tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.