Palkitsemisohjesäännöt

1. Vuoden urheilija

- edustaa keskisuomalaista urheiluseuraa tai kasvattajaseura ennen ammattilaisuraa on keskisuomalainen urheiluseura
- on keskisuomalainen, mutta urheilee muualla ammattimaisesti tai ammattilaisena
- ensisijaisena kriteerinä kilpailullinen menestys
- arvioinnissa huomioidaan lajin kilpailutoiminnan laajuus
- tiedostaa huippu-urheilijan aseman esikuvana
- aikaisempi valinta ei ole esteenä uudelleenvalinnalle


2. Vuoden valmentaja

- edustaa keskisuomalaista urheiluseuraa tai kasvattajaseura ennen ammattilaisuraa on keskisuomalainen urheiluseura
- on keskisuomalainen, mutta valmentaa muualla ammattimaisesti tai ammattilaisena
- edustaa keskisuomalaista urheiluseuraa tai valmentaa urheilijaa/joukkuetta joka edustaa keskisuomalaista urheiluseuraa
- oma valmennettava urheilija/joukkue menestyy ja kehittyy
- valmentajan oma panos on ollut merkittävä menestymisen saavuttamiseksi


3. Vuoden nuori urheilija

- edustaa keskisuomalaista urheiluseuraa
- on keskisuomalainen, mutta urheilee muualla ammattimaisesti tai ammattilaisena
- on palkitsemisvuonna iältään alle 20-vuotias
- ensisijaisena kriteerinä kilpailullinen menestys
- arvioinnissa huomioidaan lajin kilpailutoiminnan laajuus
- urheilija kehittää itseään myös urheilun ulkopuolella


4. Vuoden joukkue

- edustaa keskisuomalaista urheiluseuraa
- ensisijaisena kriteerinä kilpailullinen menestys
- arvioinnissa huomioidaan lajin kilpailutoiminnan laajuus
- joukkue toimii fair-play -hengen mukaisesti
- palkituksi voi tulla myös yksilölajin joukkue


5. Vuoden paraurheilija

- edustaa keskisuomalaista urheiluseuraa
- ensisijaisena kriteerinä kilpailullinen menestys
- tiedostaa huippu-urheilijan aseman esikuvana


6. Vuoden seuratoimihenkilö

- edustaa keskisuomalaista urheiluseuraa/-seuroja
- osaa suunnitella ja kehittää seuran/seurojen toimintaa
- on innostanut muita toimijoita mukaan seuratyöhön
- on vetänyt onnistuneen projektin seurassa/seuroissa

7. Vuoden urheiluseura

- keskisuomalainen urheiluseura, joka on saavuttanut valtakunnallista tai kansainvälistä arvostusta tai menestystä
- seuralla on kansallisen tai kansainvälisen tason urheilijoita
- seuran toiminta on eettisesti kestävää, suunnitelmallista ja laadukasta


8. Vuoden nuorisourheiluseura

- keskisuomalainen urheiluseura, joka järjestää hyvää ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille
- arvostetaan monipuolisuuden ja kasvatuksellisten periaatteiden toteuttamista
- seuran nuorisotoiminnan laatu ja laajuus suhteessa toiminta-alueen väestöpohjaan
- tarjoaa toimintaa eri tavoitetasoilla
- saa nuoret pysymään seuratoiminnassa mukana
- seuran toiminta on eettisesti kestävää, suunnitelmallista ja laadukasta

9. Vuoden nuorisourheilun vetäjä

- edustaa keskisuomalaista urheiluseuraa
- ohjaa tai valmentaa säännöllisesti
- pitää esillä terveellisten elintapojen merkitystä omassa toiminnassaan
- on saanut arvostusta omalta urheilijalta tai joukkueeltaan
 

10. Vuoden lasten liikuttaja

- keskisuomalainen toimija
- toiminta kohdistuu alle 12-vuotiaisiin lapsiin
- toiminta tavoittaa paljon lapsia (Erityisen ansiokasta on, jos toiminta tavoittaa lapsia koko maakunnan  alueella)
- toiminta on laadukasta ja hyvin järjestettyä
- toiminta kohdistuu lapsiin, jotka muuten eivät ole aktiivisia liikunnan harrastajia
- erityisesti halutaan tuoda esille organisaatioita, jotka edistävät lasten liikuntaa, vaikka heidän pääasiallinen tehtävä-alueensa ei ole liikunnan järjestäminen

11. Elämänura

- pitkäaikainen työ keskisuomalaisen liikunnan ja urheilun hyväksi. 
- liikunnan ja urheilun parissa pitkään toiminut ja keskisuomalaista urheiluhenkeä edistänyt henkilö
- edellytetään paikallistason toiminnan lisäksi merkittävää maakunnallista, valtakunnallista tai kansainvälistä tomintaa

12. Maakunnallinen urheiluteko

Maakunnallinen urheiluteko-palkinto on palkitsemistyöryhmän erikoispalkinto, jolla halutaan onnitella maakunnallisesti merkittävää toimijaa tai tapahtumaa.

13. Jokeri-palkinto

Veikkauksen maakunnallinen Jokeri-palkinto jaetaan vuosittain taustavoimalle, tekijälle tai kumppanille, joka arjen sankaritekoja tekemällä on ansainnut urheiluväen Respectin. Kriteereitä palkitsemiseen ovat; positiivinen asenne tekemiseen, luotettavuus sekä arkiset sankariteot.