Seniorit urheiluseuraan -koulutuskokonaisuus

  • to 13.10.2022 klo 1820
  • Teams

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja täydentää seuran tarjontaa ikääntyneille uuden liikuntatoiminnon, -palvelun tai -tuotteen muodossa. Tarkoituksena on lanseerata uusi palvelu keväällä 2023. Koulutukseen kuuluvat työpajat järjestetään verkossa Teams -alustalla 13.10., 27.10., 3.11. ja 17.11. klo 18.00–20.00.

Hinta

100 €

Järjestäjät

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
Keski-Suomen Liikunta ry, KesLi
Ikäinstituutti

Ikäihmisten määrä väestössä kasvaa: Vuonna 2030 on ennustettu yli 65-vuotiaita olevan väestöstä 26 prosenttia eli noin 1,5 miljoonaa. Onko urheiluseurasi varautunut tähän väestömuutokseen?

Ikäihmiset kaipaavat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, jotka puolestaan lisäävät heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Voisiko seurasi tarjota senioreille esimerkiksi kunnon mukaan sovellettuja lajitreenejä tai liikuntaneuvontaa, eläkeläisten valmennusryhmiä, voima- ja tasapainoharjoittelua tai ulkoiluryhmiä? Entä mahdollisuuden toimia vertaisohjaajana tai vapaaehtoisina tapahtumissa?

Koulutuskokonaisuuden tavoite ja sisältö

Seniorit seuraan -koulutuskokonaisuudessa ideoidaan ja suunnitellaan omaan seuraan uusi liikuntatoiminto, -palvelu tai -tuote ikääntyville. Tavoitteena on lanseerata uusi palvelu seuran toimintaan aikaisintaan keväällä 2023, tai seuralle muutoin luonnollisena ajankohtana koulutuksen jälkeen.

Työpajoista sekä ennakko- ja välitehtävistä rakentuva kokonaisuus tarjoaa tietoa ja tukea uuden toiminnan tai palvelun tuotteistamisesta, kohderyhmän tunnistamisesta ja tavoittamisesta sekä hinnoittelusta ja markkinoinnista.

Työpajat 2022

1. työpaja to 13.10. klo 18–20, Tavoitteet, osaaminen ja asiakastuntemus
2. työpaja to 27.10. klo 18–20, Konseptointi ja liikunnan laatutekijät
3. työpaja to 3.11. klo 18–20, Markkinointi ja vuorovaikutussuunnitelma
4. työpaja 17.11. klo 18–20, Tehtävien palautukset

Koulutus on suunnattu seurajohdolle sekä seuran toiminnan kehittämisestä vastaaville kaikkialla Suomessa. Seura saa tehtäviinsä tukea kouluttajilta, mutta myös oman alueensa terveysliikunnan kehittäjiltä tai aikuisliikunnan asiantuntijoilta.

Koulutuksen asiantuntijat

Saila Hänninen, suunnittelija, Ikäinstituutti ry
Katja Arpalo, aikuisliikunnan asiantuntija, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
Jyrki Saarela, aikuisliikunnan kehittäjä, Keski-Suomen Liikunta ry, KesLi

ILMOITTAUDU ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA RY:n SIVUILLA 
Tästä ilmoitautumaan