Aikuis-ja senioriliikunnan tuotteistus urheiluseuroissa (työpaja 2)

  • ma 3.4.2023 klo 1820
  • Teams etäkoulutus

Etätyöpajat Teams alustalla: 
ma 20.3., ma 3.4., ke 12.4. ja ma 24.4. klo 18.00-20.00

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aikuisten liikuntaa urheiluseurassa. Aikuiset tuovat usein seuraan osaamista, tuloja ja toimivat seurassa vapaaehtoisina. Aikuisliikunnalla on itseisarvo ja samalla sen on todettu hyödyttävän seuran toimintaa laajemminkin - aikuisliikunta pärjää ilman seuratoimintaa, mutta seuratoiminta ei ilman aikuisliikuntaa.

Koulutuskokonaisuudessa ideoidaan ja suunnitellaan omaan seuraan uusi liikuntatoiminto, -palvelu tai -tuote ikääntyville. Tavoitteena on lanseerata uusi palvelu seuran toimintaan aikaisintaan keväällä 2023, tai seuralle muutoin luonnollisena ajankohtana koulutuksen jälkeen.

Neljästä etätyöpajasta sekä ennakko- ja välitehtävistä rakentuva kokonaisuus tarjoaa tietoa aikuis- ja senioriliikunnan kohderyhmien erityispiirteistä ja tukea uuden toiminnan tai palvelun tuotteistamisesta, kohderyhmän tunnistamisesta ja tavoittamisesta sekä hinnoittelusta ja markkinoinnista.

Ota yhteyttä:

Jyrki Saarela
aikuisliikunnan kehittäjä
p. 045 650 3771
jyrki.saarela(at)kesli.fi