Liikuntataitojen opettaminen ja harjoittelu

- Ohjeet ja palaute
- Yksilöllisyys
- Spesifisyys ja siirtovaikutus
- Vaihtelu, monipuolisuus ja nousujohteisuus varmistaa laadukkaan harjoittelun
Koulutuksessa on sekä teoriaopetusta että käytännön harjoituksia.