Luokanopettajien infotilaisuus syksyn koululaisten juoksutapahtumasta

Finlandia Marathonin yhteydessä järjestetään perjantaina 16.9.2022 koulupäivän aikana koululaisten juoksutapahtuma, johon osallistuvat Jyväskylän koulujen kaikki viidennen, kuudennen ja seitsemännen luokan oppilaat.

Juoksutapahtuman tavoitteena on palvella koululaisten kestävyyskunnon kehittämistä laajemminkin, kuin yksittäisenä tapahtumana.


Jotta kouluilla on riittävät tiedot tapahtumasta sekä valmiudet aloittaa tapahtumaan valmistautuminen heti koulujen käynnistyttyä syksyllä, järjestetään 
torstaina 19.5.2022 klo 15.00 – 16.00 viidennen ja kuudennen luokan opettajille teamspalaveri.

Palaverissa
- Luodaan yhteinen näkemys koululaisten juoksutapahtuman perustelusta ja tavoitteista.
- Esitellään opettajille tapahtumaan valmistautumisen tueksi tehty materiaali.
- Tiedotetaan tähän mennessä tapahtuman käytännön toteuttamiseksi tehdyistä suunnitelmista.
- Kuullaan luokanopettajien kehittämisehdotukset sekä näkemykset tapahtuman onnistumisen avaintekijöistä sekä tapahtumaan valmistautumisesta.
- Muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Varmistatko osallistumisesi palaveriin maanantaihin 16.5. klo 14.00 mennessä.

Toivottavaa on, että jokaiselta koululta vähintäin yksi opettaja osallistuu palaveriin.

Ilmoittautuneille lähetetään teamslinkki viimeistään keskiviikkona 18.5. 

Olet lämpimästi tervetullut palaveriin ja kehittämään liikuntapääkaupungin lasten ja nuorten liikuntaa!


Ilmoittautuminen luokanopettajien syksyn juoksutapahtuman infotilaisuuteen