Ohjaaja- ja valmentajakoulutus

  • ke 30.11.2022 klo 1315
  • Etäkoulutus

Hyvässä liikunnan ja urheilun ohjaustyössä yhdenvertaisuuden edistäminen on keskiössä. 
Ulkomaalaistaustaisten ihmisten liikuntakäyttäytymisessä sekä terveydessä on kuilu verrattuna koko väestöön. Urheiluseuroissa ja kunnissa tehtävä liikuntatyö tavoittaa Suomessa syntyneitä paremmin ulkomaalaistaustaisten jäädessä liikuntakentiltä sivummalle. Jotta liikuntatarjonta ja liikunnan harrastamisen mahdollisuudet olisivat tehokkaammin myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden käytettävissä, on tunnettava muuttajien lähtökohtia sekä ymmärrettävä prosesseja, miten muuton jälkeen uudessa asuinmaassa liikuntakentille tullaan.

Erivertaisuus ja sen vähentäminen

  • Hyvä tahto vai velvollisuus?
  • Mistä syntyy erivertaisuus?
  • Mihin laki velvoittaa: eroja kuntien ja seurojen velvoitteissa?
  • Miten edistetään ulkomaalaistaustaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia?

Koulutus on maksuton 

Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta:

RIVE-hankeen kolmen osion koulutuskokonaisuus - Tapahtumat ja koulutukset (eslu.fi)