KKI hanketukea 2/2014 kolmelle isomman kokoluokan hankkeelle.

27.6.2014

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kolmelle terveysliikuntahankkeelle Keski-Suomeen yhteensä 13 000 €. Tukea saivat Jyväskylän Naisvoimistelijat ry, Keski-Suomen pelastuslaitos sekä Lylmi ry. Jyväskylän Naisvoimistelijat saivat 2 500 € yli 60-vuotiaille suunnattujen liikuntaryhmien järjestämiseen osana kaupungin liikuntapalveluketjua. Keski-Suomen pelastuslaitos sai ”Kunnon pelastus” -hankkeelleen jatkorahoitusta 8 000 € työyhteisön terveysliikuntaohjelman toteutukseen. Lylmi ry sai tukea 2 500 € Muuramessa ja Hankasalmella kokoontuvien liikuntaryhmien toteutukseen.

 

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa työikäisille järjestäville hankkeille. Vuoden 2014 toisella hakukierroksella tukea sai 116 hanketta. Hakemuksia tuli 242 kappaletta eri puolilta Suomea. Tukisumma oli yhteensä 237 900 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 200 eurosta 28 000 euroon. Myönnettyjen tukien keskiarvo oli 2 064 euroa.

 

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->
KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2014.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.