Järjestöjen kumppanuuspöytä ja Järjestöareena jatkavat työtään Keski-Suomen järjestötyön kehittämisessä

22.3.2019

Maakuntavalmistelijat toivovat, että järjestöt sparraavat uudistustyötä myös tulevaisuudessa.

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen ja järjestöyhteistyön kehittämiseksi perustettiin keväällä 2019 yhteinen kumppanuuspöytä. Tänään pidetyssä kumppanuuspöydän kokouksessa päätettiin, että kumppanuuspöytä jatkaa toimintaansa lakivalmistelun kaatumisesta huolimatta. Yhteistyökumppanina toimii maakuntavalmistelun sijaan nykyorganisaation edustajat kumppanuuspöydässä käsiteltävien aiheiden mukaan. Kokousten koollekutsujana toimii jatkossa Keski-Suomen liitto.

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun aikana perustettiin yhteistyöfoorumeita sparraamaan uudistustyötä ja etsimään yhteisiä ratkaisuja palveluiden uudistamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Järjestöjen kumppanuuspöytä luotiin vahvistamaan luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja maakunnan välillä. Yhteisen pöydän tavoitteena oli myös vaikuttaa tulevan maakunnan ja järjestöjen yhteistyörakenteisiin sekä järjestöjen toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa.

- Vaikka uudistustyö nyt ajetaan alas, rakenteista kannattaa pitää kiinni, sillä ainakin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamistyöhön tullaan hyvin todennäköisesti palaamaan tulevalla hallituskaudella. Se, että järjestöt saadaan mukaan suunnittelutyöhön alusta lähtien, syventää valmistelua ja lisää ymmärrystä osaamisen laajuudesta maakuntatasolla, totesi kokouksessa Keski-Suomi 2021 -projektissa osallisuuden valmistelusta vastannut Emmi Hyvönen.

Kumppanuuspöytä tiivistää yhteistyötä myös kuntien suuntaan

Monessa asiassa järjestöjen keskustelukumppanina on jatkossa kunta. Kumppanuuspöydän edustajat totesivat, että yhteinen keskustelu kumppanuuspöydän äärellä varmistaa sen, että yhteistyötä tehdään koko maakunnan alueella samaan suuntaan. Kumppanuuspöytä päättikin vahvistaa tulevaisuudessa omaa viestintäänsä, jotta järjestöjen tekemä hyvinvointityö tunnistetaan ja tehdään läpinäkyväksi alueen toimijoille.

Viestintä herätti kumppanuuspöydässä laajaa keskustelua. Kumppanuuspöytä totesi, että jatkossa kumppanuuspöytä seuraa aktiivisesti maakunnassa tapahtuvaa kehittämistyötä ja laatii yhteistä viestintää siitä, mihin suuntaan järjestötyötä pitää maakunnassa kehittää.

- Järjestöjen ääni on todella moninainen ja asiantuntemusta on laajasti asukkaiden hyvin erilaisista elämäntilanteista.  Kumppanuuspöytä voisi antaa jatkossa asiantuntijalausuntoja esimerkiksi maakuntavaltuustolle tai sairaanhoitopiirin valtuustolle asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Järjestöt esittävät myös paikkaa maakunnan yhteistyöryhmään, jotta järjestönäkemystä voidaan ottaa kehittämiseen mukaan, totesi kumppanuuspöydän puheenjohtaja Anne Astikainen. 

Taustaa: Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ajetaan alas tulevana keväänä

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen alasajo käynnistyi hallituksen erottua 8.3.2019. Alasajovaiheessa kootaan loppuraportit tehdystä kehittämistyöstä ja laaditaan ehdotukset siitä, mitä asioita tulevassa kehittämistyössä kannattaa huomioida. Keski-Suomessa aineistot tullaan julkaisemaan 29.5.2019 järjestettävässä loppuseminaarissa. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet tilaisuuteen tulevat myöhemmin

Lisätietoja Keski-Suomen Järjestöareenasta ja Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydästä löytyy sivuilta  https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/    

Lisätietoja myös: Kumppanuuspöydän puheenjohtaja Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi, puh. 050 344 0429 tai  Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen, tiina.sivonen@kyt.fi, puh. 0400 365 760
Keski-Suomi 2021 -projektin osalta myös osallisuuden ja viestinnän valmistelija Emmi Hyvönen, emmi.hyvonen@keskisuomi.fi, p. 014 266 3025